Teckenspråkig interaktion och lek med språket

Barn utvecklar sin interaktionsförmåga och sitt språk redan från födseln. Ett nyfött barn har ett medfött intresse för andra människor och ett behov av social interaktion. Detta behov styr barnets uppmärksamhet så att den riktas mot andra människors ansikten och kroppsrörelser. Rim, ramsor, språklekar och sagor stöder samtidigt både uppbyggandet av interaktionen mellan barn och förälder och utvecklingen av barnets språk. På den här webbplatsen kan du bekanta dig med dragen i tidig teckenspråkig interaktion samt med rim, ramsor, språklekar och sagor. Låt språket bära! 

Drag i den tidiga teckenspråkiga interaktionen

Barn utvecklar sin interaktionsförmåga och sitt språk redan från födseln.

Teckenspråkiga berättelser, sagor och lek med srpåket

Teckenspråkiga sagor och lek med språket är en del av barnets språkutveckling.

Skip to content