Tidig teckenspråkig interaktion – de första månaderna

Födseln och de första månaderna

Interaktionen mellan den nyfödda babyn och den vuxna består till stor del av interaktion på nära håll och ansikte mot ansikte. Interaktionen som sker ansikte mot ansikte innehåller mycket beröring, ögonkontakt, leenden och olika känslouttryck, som till exempel uttryck för välbehag. Detta illustreras i exempelvideon. I den här åldern reagerar babyn på ett mycket helhjärtat sätt på de sinnesförnimmelser hen får både internt och från omgivningen. Till exempel får hungerkänslan babyn att gråta. Babyns uttryck är till en början kopplade till grundläggande behov, och den vuxna tolkar babyns behovsuttryck och strävar efter att ge babyn föda och omsorg i enlighet med sina tolkningar.

Under interaktionen har den vuxna en aktiv roll som den part som tar initiativ och upprätthåller interaktionen. Den vuxna fäster babyns uppmärksamhet och hjälper hen att delta i interaktionen. Den vuxna kommer nära babyns ansikte och överdriver sina ansiktsuttryck för att uppmuntra babyn till ögonkontakt och leende. Ögonkontakten är babyns första form av interaktion, och det är en viktig del av den ömsesidiga teckenspråkiga interaktionen mellan babyn och den vuxna. Den vuxna styr babyns uppmärksamhet genom beröring för att få babyn att rikta sin blick mot ett visst objekt. Den vuxna tecknar inom babys synfält så att hen ser både tecknen och den vuxnas ansiktsuttryck. Den vuxna tecknar tecken också på babyns kropp.

På videon använder föräldrarna i huvudsak finskt teckenspråk i kommunikationen med barnet.

Som en del av interaktionen ger den vuxna babyn en egen tur att uttrycka sig, som om hen skulle vänta på babyns svar. Den vuxna observerar babyns uttryck noggrant och tolkar babyns ansiktsuttryck och rörelser genom att ge kommentarer och utöka sina egna uttryck. På det sättet sörjer den vuxna för att interaktionen är ömsesidig från första början.

Babyns förmåga till social interaktion utvecklas och stärks i snabb takt, och barnet riktar sig allt oftare mot närliggande personer för interaktion. Babyn blir alltmer medveten om sina egna och andras handlingar. Babyn lär sig så småningom att tolka hur de närliggande personerna reagerar på hens egna uttryck. Hen lär sig att anpassa sina egna uttryck när hen gradvis blir mer medveten om sitt eget och andras beteende.

Skip to content