Varhainen viittomakielinen vuorovaikutus – ensimmäiset kuukaudet

Syntymä ja ensimmäiset kuukaudet

Vastasyntyneen vauvan ja aikuisen vuorovaikutuksessa on runsaasti kasvotusten lähekkäin tapahtuvaa vuorovaikutusta kuten esimerkkivideolla tulee esiin. Kasvotusten tapahtuvassa vuorovaikutuksessa on runsaasti kosketusta, katse- ja hymykontaktia, sekä tunne- ja mielihyvän ilmaisuja. Tässä vaiheessa vauva reagoi itseensä ja ympäristöstään saamiin aistimuksiin hyvin kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi nälän tunne saa vauvan itkemään. Näin vauvan ilmaukset liittyvät alkuun vauvan tarpeisiin ja aikuinen toimii vauvan kokonaisvaltaisten ilmaisujen mukaan pyrkien tarjoamaan vauvalle ravintoa ja hoivaa vauvan tarpeiden mukaan.

Vuorovaikutuksessa aikuisella on aktiivinen rooli aloittajana ja ylläpitäjänä. Aikuinen houkuttelee ja auttaa vauvaa vuorovaikutukseen, katse- ja hymykontaktiin asettumalla lähelle vauvan kasvoja ja liioittelemalla kasvojen ilmeitä. Katsekontakti onkin varhaisin keino ja tärkeä osa aikuisen ja vauvan vastavuoroisessa viittomakielisessä vuorovaikutuksessa. Aikuinen ohjaa vauvaa jo kosketuksen avulla katseen suuntaamiseen. Aikuinen viittoo vauva näkökentässä siten, että vauva näkee viittomat ja aikuisen kasvojen ilmeet. Aikuinen tuottaa viittomia myös vauvan keholla.

Aikuinen antaa vauvalle vuoron ikään kuin odottaakseen vauvan vastastausta. Aikuinen seuraa lapsen ilmaisua tarkasti, tulkitsee vauvan ilmeitä ja liikkeitä kommentoimalla ja laajentamalla ilmaisuaan. Näin vuorovaikutus on vastavuoroista heti alkuvaiheesta lähtien.

Vauvan taidot sosiaaliseen vuorovaikutukseen alkavat nopeasti vahvistua ja lapsi suuntautuu yhä vahvemmin lähi-ihmisten kanssa vuorovaikutukseen. Vauva tulee yhä tietoisemmaksi omasta ja toisen toiminnasta. Vauva oppii vähitellen tulkitsemaan miten lähi-ihmiset hänen ilmaisuihin reagoivat. Näin vauva tulee vähitellen yhä tietoisemmaksi omasta ja toisten käyttäytymisestä ja oppii muokkaamaan ilmaisuaan.

Skip to content