Viittomakielinen vuorovaikutus ja kielellä leikittely

Lapsen vuorovaikutustaitojen kehitys ja kielen omaksuminen alkavat heti syntymästä. Vastasyntyneen vauvan synnynnäinen kiinnostus toisia ihmisiä kohtaan ja tarve sosiaaliseen vuorovaikutukseen ohjaa vauvaa kiinnittämään huomion erityisesti ihmisen kasvoihin ja kehon liikkeisiin. Erilaiset loruttelut, kielelliset leikittelyt ja sadut tukevat puolestaan lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen rakentumista ja siten myös lapsen kielen kehitystä monin tavoin. Tutustu viittomakielisen varhaisen vuorovaikutuksen piirteisiin sekä viittomakielisiin loruihin, kielellä leikittelyihin ja satuihin. Hyödynnä vinkkejä myös rohkeasti omien satujen, lorujen ja leikkien ideoimiseen ja heittäydy kielen vietäväksi!

Viittomakielisen varhaisen vuorovaikutuksen piirteet

Lapsen vuorovaikutustaitojen kehitys ja kielen omaksuminen alkavat heti syntymästä.

Viittomakieliset lorut, sadut ja kielellä leikittely

Viittomakieliset lorut ja kielellä leikittely on osa lapsen kielenkehitystä.

Skip to content