VIKKE-HANKE

Viittomakieltä omaksuvien lasten kielellisen kehityksen arviointi, kartoitus ja tukitoimenpiteet

VIKKE on Jyväskylän yliopistossa viittomakielen keskuksessa käynnistynyt kolmivaiheinen hanke. Tähän mennessä hankkeessa on luotu lasten suomalaisen viittomakielen arviointiin kohdennettu arviointityökalu, jonka avulla voidaan arvioida 8kk – 15-vuotiaiden viittomakieltä omaksuvien lasten suomalaisen viittomakielen taitoa ja kehitystä kielitaidon eri osa-alueilla. Vuoden 2020 aikana VIKKE -hanke toteutti valtakunnallisen kartoituksen, jossa arvioitiin yli sadan lapsen suomalaisen viittomakielen taitoa uutta arviointityökalua hyödyntäen. Kartoituksen tarkoituksena oli luoda katsaus eri ikäisten lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tasoon sekä kieliympäristön piirteisiin.

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi sekä perheiden, eri alojen ammattilaisten ja järjestöyhteistyökumppaneiden parissa tehdyn yhteistyön myötä VIKKE –hanke sai monipuolista tietoa minkälaisia tukitoimenpiteitä eri tahot tarvitsevat. Tämän myötä käynnistettiin hankkeen kolmas vaihe STEA:lta saadun kaksivuotisen rahoituksen turvin Niilo Mäki Instituutissa elokuussa 2020. 


VIKKE-hankkeen kolmas vaihe

Hankkeen kolmannessa vaiheessa tavoitteena on:

  • kootaan tietoa lasten suomalaisen viittomakielen kehityksestä VIKKE-hankkeen verkkosivuille.
  • luodaan suomalaista viittomakieltä omaksuville lapsille ja viittomakieltä käyttäville perheille verkkovälitteinen harjoitusmateriaali viittomakielen kehityksen tukemiseen.
  • rakennetaan tietopaketin ja kuntoutusmateriaalin pohjalta lapsille ja heidän perheilleen suunnattu uusi viittomakielinen perheopetus- ja kuntoutusmalli. 

Perheiden ja eri-ikäisten lasten suomalaisen viittomakielen kehitystä voidaan tukea tietopaketin ja harjoitusmateriaalin avulla. Tietopaketti tarjoaa tietoa lasten viittomakielen kehityksestä ja omaksumisesta. Tietopakettiin pohjautuva harjoitusmateriaali tarjoaa puolestaan erilaisia tehtävä- ja pelikokonaisuuksia lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen.

Verkkovälitteisen harjoitusmateriaalin sekä opetus- ja kuntoutusmallin suunnittelutyön lähtökohtana on ohjata vanhempia tukemaan lapsen kielenkehitystä heti varhaisista vaiheista lähtien. Lisäksi eri alojen asiantuntijat sekä kuntoutuksesta ja opetuksesta vastaavat tahot voivat työssään hyödyntää tietopakettia ja harjoitusmateriaalia, josta he saavat helposti käsiinsä konkreettista ja monipuolista tutkimustietoa yleisesti viittomakielen kehityksen etenemisen piirteistä, sekä käytännönläheisiä neuvoja lapsen suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen.

Verkkopohjaista harjoitusmateriaalia voidaan hyödyntää perheiden ja lasten viittomakielen etäopetuksessa. Vuosina 2021-2022 hankkeessa onkin tarkoituksena kokeilla tietopakettia ja harjoitusmateriaalia hyödyntäen verkkovälitteistä suomalaisen viittomakielen perheopetusta perheopetuskokeilussa. Kuntoutuskokeiluun otetaan mukaan erilaisia suomalaista viittomakieltä käyttäviä perheitä.


Mitä VIKKE-hanke tarjoaa?

VIKKE -hanke tarjoaa viittomakieltä käyttävien lasten perheille sekä heidän parissa työskenteleville eri alojen asiantuntijoille ja kuntoutuksesta vastaaville tahoille uusinta tutkimustietoa viittomakieltä käyttävien lasten kielenomaksumisesta. Lisäksi hanke tarjoaa asiantuntija- ja konsultaatioapua sekä koulutusta viittomakieltä käyttäville perheille sekä heidän parissa työskenteleville eri tahojen ammattilaisille lasten viittomakielen kehityksestä, kehityksen arvioinnista ja tukemisesta. Mikäli haluat lisätietoa otahan meihin yhteyttä.

Skip to content