VIKKE suomalaisen viittomakielen harjoitusmateriaali

VIKKE –suomalaisen viittomakielen harjoitusmateriaali on verkkopohjainen materiaali ja suunnattu erityisesti lasten ja perheiden suomalaisen viittomakielen opetuksen ja oppimisen tueksi. Se on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille ja perheille suunnattuun viittomakielen opetukseen opettajan työkaluksi. Tavoitteena on, että materiaalin avulla voidaan tukea lasten ja perheiden suomalaisen viittomakielen kehitystä, harjoittelua ja oppimista. Materiaalia voidaan myös hyödyntää muissa suomalaisen viittomakielen opetustilanteissa sekä erilaisissa kasvatuksen ja opetuksen ympäristöissä. Materiaali on ilmainen ja avoin kaikille.

Materiaalin sisältö

Harjoitusmateriaali sisältää erilaisia pelillisiä harjoituksia ja tehtäviä, joiden avulla voidaan harjoitella suomalaisen viittomakielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja kielitaidon eri osa-alueilla. Materiaali keskittyy erityisesti suomalaisen viittomakielen rakenteen, viittomakielisen ilmaisun ja kerrontataitojen ymmärtämisen ja tuottamisen harjoituksiin. Lisäksi materiaalin avulla voidaan harjoitella viittomavaraston taitoja, ylä- ja alakäsitteiden hallintaa sekä nopeaa sarjallista nimeämistä. Materiaalissa on erilaisia tehtäviä, joita voidaan toteuttaa itsenäisesti, pareittain tai koko perheen ja ryhmän kanssa.

Harjoitusmateriaalin verkkoympäristö tarjoaa opettajalle mahdollisuuden valikoida oppilaalle tiettyjä tehtäviä ja näin yksilöidä opetusta oppilaan taitojen mukaan. Materiaalin kautta opettaja voi myös seurata oppilaan oppimisen etenemistä. Oppilaalle materiaali antaa palautetta tehtävien toteuttamisesta, niissä onnistumisesta ja rohkaisee kehittämään viittomakielen taitoja entisestään. Näin verkkoympäristö tarjoaa sekä oppilaalle että opettajalle oppimisen analytiikkaa, jonka avulla voidaan seurata oppimisen etenemistä.

VIKKE harjoitusmateriaalin opettajan käsikirja sisältää ohjeita verkkomateriaalin käyttöön sekä vinkkejä verkkomateriaalin hyödyntämiseen osana suomalaisen viittomakielen opetusta. Opettajan käsikirjan voit ladata täältä.

Tutkimusperustainen materiaali 

Materiaalin kehityksessä on vahvasti hyödynnetty uusinta tietoa suomalaisen viittomakielen tutkimuksesta. Lisäksi materiaalin toimivuutta osana lasten ja perheiden suomalaisen viittomakielen opetusta ja oppimista on kokeiltu tutkimuksen kautta kahdessa eri opetuskokeilussa. Keväällä 2022 materiaali pilotoitiin VIKKE-hankkeen toteuttamassa suomalaisen viittomakielen perheopetuskokeilussa. Kouluissa materiaalin toimivuutta kokeiltiin keväällä 2023 perusopetuksen oppilaiden suomalaisen viittomakielen opetuksessa. Opetuskokeilusta saadut tulokset julkaistaan tutkimuksen edetessä ja valmistuessa. Palaute perheiltä, lapsilta ja opettajilta ovat olleet kuitenkin rohkaisevan positiivisia.

Tavoitteena on pyrkiä kehittämään materiaalia edelleen, mikäli rahoitus kehitystyön toteutukselle löytyy. Tutustu rohkeasti materiaaliin!

Skip to content