Viittomakielen kehityksen arviointi

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaali on verkkopohjainen työkalu, jolla voidaan arvioida lasten suomalaisen viittomakielen kehitystä. Työkalu sisältää materiaaleja, joilla voidaan arvioida lasten varhaisen vuorovaikutuksen piirteitä, tuottavaa ja ymmärtävää viittomavarastoa, suomalaisen viittomakielen kieliopillisten rakenteiden ymmärtämistä ja tuottamista sekä lapsen kerrontataitoja. Lisäksi työkalu sisältää materiaalin, jolla voidaan tarkastella lapsen kieliympäristön piirteitä. Materiaalia valmistellessa olemme pyrkineet ottamaan huomioon viittomakieltä omaksuvien lasten moninaisuuden.

Tämän vuoksi on tärkeää, että lasten kielitaitoa voidaan arvioida monipuolisesti sekä ymmärtävän että tuottavan kielitaidon osa-alueilla lasten kaksi- ja monikielisyys huomioiden. 

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi vaatii arvioijalta monipuolisia taitoja. Edellytyksenä on, että arvioijalla itsellään on riittävä suomalaisen viittomakielen taito ja hänellä on tietoa suomalaisen viittomakielen rakenteesta. Arvioijalla on oltava myös tietoa miten lapsen kielen kehitystä voidaan käytännössä arvioida, miten luodaan arviointitilanne ja miten tuloksia voidaan tulkita. Tällä hetkellä VIKKE-hanke on kouluttanut viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskenteleviä viittomakielen opettajia ja puheterapeutteja lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointien toteuttamiseen.

VIKKE-hankkeen toteuttamassa kartoituksessa vuonna 2020 koronarajoitusten vuoksi jouduttiin kehittämään myös käytänteitä lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin etänä.

Arviointilomakkeet

Tutustu lasten kieliympäristön piirteitä ja varhaisen kielen kehityksen arviointiin suunnattuja lomakkeita.

Arviointitehtävät

Tutustu lasten viittomavarastoa, kieliopillisten rakenteiden ja kerrontataitoja arvioiviin materiaaleihin.

Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen verkkopohjainen arviointityökalu löytyy osoitteesta https://viittomatesti.cc.jyu.fi/ Mikäli sinulla on kysyttävää lasten suomalaisen viittomakielen arvioinnista, arviointimateriaaleista tai toteutuksesta, ota rohkeasti yhteyttä laura.kanto@jyu.fi

Viittomakielen kehityksen arviointityökalun tietosuoailmoitus löytyy täältä.

Arviointityökalun avulla kertyvää tietoa hyödynnetään lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tutkimuksessa. Tiedote tutkimuksesta löytyy täältä.

Skip to content