Tidig teckenspråkig interaktion i 12 månaders ålder

Efter den första födelsedagen

När barnet har blivit ett år gammalt minskar den vuxnas roll som den initiativtagande och upprätthållande parten i interaktionen. I och med att barnets interaktionsfärdigheter utvecklas blir barnet och den vuxna stegvis alltmer jämlika som interaktionsparter. Barnet börjar producera tecken, och hens teckenförråd byggs upp så småningom. Barnets uttryck är fortfarande korta och består av ett eller ett fåtal tecken. Barnet använder de tecken och gester hen kan på ett skickligt och uppfinningsrikt sätt för att bli förstådd. Uttrycken är oftast fortfarande frasartade och kopplade till bekanta miljöer och vardagliga situationer.

Den vuxna å sin sida utvidgar det språk hen använder och inför mer komplicerade uttryck i enlighet med barnets färdigheter. Både barnet och den vuxna använder ofta pekningar för att dela uppmärksamhetsobjekt med varandra och för att rikta varandras uppmärksamhet mot önskat objekt. Barnet blir allt skickligare på att flytta blicken mellan den vuxna och det objekt som är föremål för deras gemensamma uppmärksamhet, som till exempel en leksak eller en bok. Hen blir också allt skickligare på att använda sina egna uttryck och tecken i interaktionen samt att observera den vuxna personens tecken i interaktionssituationen.

På videon använder föräldrarna i huvudsak finskt teckenspråk i kommunikationen med barnet.

Skip to content