Varhainen viittomakielinen vuorovaikutus 12kk

Ensimmäisen syntymäpäivän jälkeen

Ensimmäisen ikävuoden jälkeen aikuisen rooli vuorovaikutuksen aloittajana ja ylläpitäjänä vähenee. Lapsen vuorovaikutustaitojen kehityksen myötä lapsi ja aikuinen tulevat vuorovaikutuksessa vähitellen yhä tasavertaisemmiksi osapuoliksi. Lapsi alkaa tuottamaan viittomia ja tuottava viittomavarasto alkaa rakentua vähitellen. Lapsen ilmaukset ovat vielä lyhyitä yhden tai muutaman viittoman ilmauksia. Lapsi hyödyntää taidokkaasti ja kekseliäästi osaamiaan eleitä, viittomia ja muita keinoja tullakseen ymmärretyksi. Ilmaukset ovat usein vielä fraasimaisia ja sidoksissa tuttuihin ympäristöihin ja arjen hetkiin.

Aikuinen puolestaan laajentaa ja monimutkaistaa ilmauksiaan lapsen taidon mukaan. Lapsi ja aikuinen käyttävät vuorovaikutuksessa runsaasti osoituksia yhteisten kohteiden jakamiseksi ja toisen huomion suuntaamiseksi haluttuun kohteeseen. Lapsi pystyy yhtä taidokkaammin siirtämään katsetta aikuisen ja jaettavan kohteen, kuten lelun tai kirjan, välillä, ajoittamaan tuottamiaan ilmauksia ja viittomia sekä seuraamaan aikuisen viittomia vuorovaikutustilanteessa.

Skip to content