Tidig teckenspråkig interaktion i 6 månaders ålder

Från halvåring mot den första födelsedagen

En sex månader gammal baby riktar sin uppmärksamhet i allt högre grad mot den omgivande världen. Den vuxnas roll som den part i umgänget som tar initiativ och upprätthåller interaktionen är fortfarande viktig, men barnets förmåga att använda sig av olika kommunikationsmetoder växer ständigt. Babyn använder sig av gester, kropps-, hand- och huvudrörelser, sin blick och manuellt joller i kommunikativt syfte. På dessa sätt riktar babyn sina kommunikativa uttryck mot en annan person och förväntar sig få ett svar, till exempel i situationer där hen vill ha något. Babyn agerar målinriktat och har förståelse för växelverkan i ömsesidig kommunikation.

Babyn observerar sin omgivning aktivt tillsammans med den vuxna, och tillsammans riktar de båda sin uppmärksamhet mot ett gemensamt objekt. Den vuxnas mottaglighet och förmåga att tolka babyns uttryck och intresse samt att upprätthålla situationer där den vuxna och babyn delar ett uppmärksamhetsobjekt stöder utvecklingen av babyns interaktions- och språkfärdigheter. Den vuxna observerar vart babyns uppmärksamhet riktas och klär omgivningen i ord genom att teckna. 

På videon använder föräldrarna i huvudsak finskt teckenspråk i kommunikationen med barnet.

Den målinriktade kommunikationen och de delade uppmärksamhetsobjekten skapar grunden för utvecklingen av barnets interaktions- och språkfärdigheter. Genom att inse hur den målinriktade kommunikationen fungerar uppfattar barnet syftet med språket hen ser i sin omgivning. Gradvis börjar barnet förstå betydelsen av de tecken hen ser runt omkring sig, och hen börjar bygga upp sitt teckenförråd. Snart producerar barnet sitt första tecken. 

Skip to content