Varhainen viittomakielinen vuorovaikutus 6kk

Puolivuotiaasta kohti ensimmäistä syntymäpäivää

Puolivuotias vauva suuntaa huomiotaan yhä enemmän ympäröivään maailmaan. Aikuisen rooli vuorovaikutuksen aloittajana ja ylläpitäjänä on edelleen tärkeä, mutta vauvan kyky käyttää erilaisia kommunikointikeinoja alkaa myös vahvistua. Vauva käyttää eleitä, kehon, käsien ja pään liikettä sekä katsetta ja manuaalista jokeltelua kommunikatiivisessa tarkoituksessa. Näin vauva suuntaa kommunikatiivisia ilmauksia toiselle ihmiselle ja odottaa vastausta esim. tilanteessa, jossa haluaa itselleen jotain. Näin vauvan toimii vuorovaikutuksessa tavoitteellisesti ja hänellä on ymmärrys vuorottelusta vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa.

Vauva tarkkailee ympäristöään aktiivisesti vanhemman kanssa ja he jakavat yhteisiä huomion kohteita. Aikuisen herkkyys tulkita vauvan ilmauksia ja kiinnostusta sekä aikuisen taito ylläpitää jaetun tarkkavaisuuden tilanteita tukevat vauvan vuorovaikutustaitojen ja kielen kehitystä. Aikuinen seuraa vauvan huomion suuntaamista ja viittoen kielellistää ympäristöä vauvalle.

Tavoitteellinen kommunikaatio ja jaettu tarkkaavaisuus luo perustan vuorovaikutustaitojen ja kielellisten taitojen kehitykselle. Tavoitteellisen kommunikoinnin oivaltamisen myötä lapsi oivaltaa myös ympäristössään näkemänsä kielen tarkoituksen. Vähitellen lapsi alkaa ymmärtää ympäristössään näkemien viittomien merkityksen ja ymmärtävän viittomavaraston rakentuminen alkaa. Pian tämän jälkeen lapsi tuottaa ensimmäisen viittoman.

Skip to content