Arviointilomakkeet

KIELIYMPÄRISTÖ

Lapsi omaksuu aina kieltä osana ympäristöä, jossa kasvaa. Viittomakieltä omaksuvien lasten joukko on niin moninainen, että lapsen kielen kehitystä tulisi tarkastella suhteessa lapsen kieliympäristön piirteisiin. Lapsen kieliympäristön piirteitä voidaan tarkastella siihen tarkoitetun vanhemmille suunnatun kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen avulla saadaan tietoa siitä miten paljon lapsi saa syötöstä omaksumistaan kielistä ja miten paljon erilaisissa tilanteissa eri henkilöiden kanssa lapsi näitä kieli voi käyttää. Kyselylomakkeen laatimisessa on hyödynnetty aikaisemmissa lasten kaksi- ja monikielisyyttä tarkastelevissa tutkimuksissa kehitettyjä menetelmiä lasten kieliympäristön piirteiden tarkasteluun.


SVK-MCDI

Tämän materiaali on tarkoitettu varhaisen kielen kehityksen tarkasteluun lasten ollessa 8kk – 2v6kk ikäisiä. MCDI-menetelmä on useille kielille sovellettu lasten kielitaidon arviontimenetelmä. SVK-MCDI -lomakkeessa vanhemmat kuvaavat lapsen varhaisen vuorovaikutuksen piirteitä ja merkitsevät lapsen ymmärtämät ja tuottamat suomalaisen viittomakielen viittomat ja suomen kielen sanat. Lisäksi lomakkeen avulla voidaan tarkastella lasten tuottamien ilmausten pituutta ja niissä lapsen käyttämiä suomalaisen viittomakielen kieliopillisia rakenteita. SVK-MCDI -arviointimenetelmä on vielä pilotointivaiheessa ja kutsummekin tutkimukseen mukaan viittomakieltä käyttäviä perheitä.

Skip to content