Vastaa kyselyyn ja tule mukaan ammattilaisten verkostoon!

team spirit, cohesion, teamwork-2448837.jpg

Viittomakieltä omaksuvien lasten parissa toimivien ammattilaisten verkosto ja lasten viittomakielen opetusmateriaalia koskeva kartoituskysely käynnistyi!

VIKKE-hanke toimii tällä hetkellä sekä Niilo Mäki Instituutissa että Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksessa. Hankkeessa käynnistyi syksyllä 2021 viittomakielen keskuksen puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama osahanke, jonka tavoitteena on mm. luoda viittomakieltä omaksuvien lasten parissa toimivien varhaiskasvattajien ja esi- ja perusopetuksen puolella toimivien ammattilaisten verkosto, sekä laatia uusimpaan suomalaiseen viittomakielen tutkimustietoon perustuva lasten verkko-opetusmateriaali.

Edellä mainittujen toimien käynnistämiseksi on luotu kartoituskysely, jossa kartoitetaan millaisia toiveita ja ajatuksia kentällä työskentelevillä ammattilaisilla on yhteisen verkoston luomisesta, sekä millaisia käytänteitä ja muotoja verkostotapaamisten toivotaan sisältävän.

Lisäksi tavoitteenamme on selvittää lasten viittomakielen opetusmateriaaliin liittyviä tarpeita, sekä saada tietoa siitä, minkälaista viittomakielen opetusmateriaalia tällä hetkellä käytetään. Kyselyn vastauksia tullaan käyttämään verkoston käynnistämiseen, opetusmateriaalin suunnitteluun ja tutkimuskäyttöön. 

Kyselyyn voivat vastata kaikki henkilöt, jotka työskentelevät viittomakieltä omaksuvien lasten parissa varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja perusopetuksen puolella. Kyselyyn voi osallistua viittomakielen osaamistasoon katsomatta. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia ja se on auki perjantaihin 19.11.2021 asti!

Kyselyn linkki:  https://r.jyu.fi/Ec7 

Voit tutustua tämän osahankkeen toimintoihin tarkemmin täältä http://r.jyu.fi/BWF  sekä alla olevalta videolta.

Hox! Seuraava viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskentelevien ammattilaisten verkoston tapaaminen toteutetaan etänä 6.5.2022 klo 13.00-16.00.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä  https://r.jyu.fi/Er5