Vieraskynä: Viittomakieli ja puhuttu kieli osana kasvatuksen ja opetuksen polkua

Kun oppilas käyttää pääasiallisena kielenään viittomakieltä, ymmärretään sen tarve opetuksessa usein helpommin. Kun oppilas käyttää pääasiallisena kielenään puhuttua kieltä, mutta viitottu kieli on yksi hänen kielistään, jää viittomakielen merkityksen ymmärtäminen yleensä heikommaksi. Lue lisää