VIKKE -hanke päättyy, mutta työ viittomakieltä omaksuvien lasten tutkimuksen parissa jatkuu

VIKKE-hankkeen päättymistä juhlistettiin upeasti 23.11.2023 Jyväskylän yliopistossa vietetyssä seminaarissa. Samalla juhlistettiin viittomakielen opetuksen ja tutkimuksen 30 vuotista taivalta Jyväskylän yliopistossa sekä jo 10 vuoden iän saavuttanutta Viittomakielen keskusta. Seminaarissa oli esillä VIKKE-hankkeessa tuotettua materiaalia sekä toteutettua tutkimusta.

Lisäksi työpajassa tarkasteltiin lähemmin sitä, miten keho toimii kielen omaksumisen ja oppimisen alkulähteenä ja miten tätä teoreettista lähestymistapaa voisi viittomakielen opetuksessa hyödyntää. Aiheesta luennon piti apulaisprofessori Gerardo Ortega Birminghamin yliopistosta.

VIKKE-hankkeen matka on ollut monella tapaa hyvin merkityksellinen (ks. hankkeen tarkempi esittely täältä sekä hankkeen alkutaipaleen kuvaus täältä). Hanke on toiminut vuodesta 2018 lähtien ja saanut toimintaansa ulkopuolista rahoitusta erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä STEA:lta. Hanke on sisältänyt kolme erillistä vaihetta, joissa on 1) laadittu lasten suomalaisen viittomakielen arviointiin verkkopohjainen arviointityökalu, 2) kartoitettu lasten suomalaisen viittomakielen taitoa (tunnelmia kartoituksen päättymisestä näen täältä) sekä 3) kehitetty erilaisia tukitoimia lasten ja perheiden viittomakielen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Viimeisessä vaiheessa hankkeessa koostettiin nämä verkkosivut tarjoamaan tietoa lasten viittomakielen kehityksestä sekä materiaalia kehityksen tukemiseksi (ks. esim. Puuhavihkot sekä viittomakieliset lorut, sadut ja leikit). Tämän lisäksi toteutettiin erilaisia koulutuksia, tilaisuuksia ja luentoja sekä tarjottiin tietoa eri keinoin eri tahoille. Syksyllä 2022 julkaistiin myös verkkopohjainen VIKKE suomalaisen viittomakielen harjoitusmateriaali lasten ja perheiden viittomakielen opetuksen tueksi ja tarkasteltiin materiaalin toimivuutta kahdessa eri opetuskokeilussa, ensin perheiden parissa ja sitten kouluilla. 

Jokainen vaihe on sisältänyt lukuisia erilaisia työtehtäviä, pienempiä tavoitteita, onnistumisia ja epäonnistumisia, haasteita ja haasteiden ylityksiä, rahoituksen pohtimista ja hakemista sekä ennen kaikkea rohkeutta heittäytyä ja oppia uutta. Koko hankkeen ajan keskeisenä tavoitteena on ollut lisätä tietoa viittomakielen kehityksestä sekä rakentaa yhteistyötä eri tahojen välille. Tämän tuloksena muotoutuikin viittomakieltä omaksuvien lasten ja heidän perheiden parissa toimivien ammattilaisten verkosto, joka jatkaa toimintaansa hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Nyt kun tarkastelen tätä matkaa, päällimmäisinä tunteina on hieman haikeutta, mutta ennen kaikkea kiitollisuutta. Haluankin esittää lämpimimmät kiitokset huikealle VIKKE-tiimille, kaikille yhteistyökumppaneille, rahoittajille, meidän toimintaa ja matkaa monin tavoin tukeneille sekä ihan jokaiselle henkilölle, perheelle ja lapselle, joita tässä matkan varrella olemme kohdanneet. Jokainen näistä kohtaamisista on opettanut meitä ja antanut meille arvokasta tietoa ja ymmärrystä. 

Uusi hanke käynnistyy

Nyt matka jatkuu lasten viittomakielen omaksumisen tutkimuksen parissa uuden Suomen akatemian rahoittaman hankkeen myötä. Hanke Näkökulmia lasten suomalaisen viittomakielen kehitykseen ja oppimiseen (Aspects of Children’s Finnish Sign Language Development and Learning, DeveLS) on käynnistynyt tänä syksynä 2023.

Tutustu hankkeeseen ja seurata hankkeen etenemistä tarkemmin täällä.

Tässä tutkimusprojektissa tavoitteena on tarkastella syvemmin ja monitieteisestä näkökulmasta lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen ja oppimisen piirteitä (ks. Kuvio 1). Tutkimuksessa tarkastellaan sosiolingvistisestä näkökulmasta lasten kieliympäristön piirteitä ja tarkastellaan sitä, miten kieliympäristön piirteet ovat yhteydessä lasten suomalaisen viittomakielen taitoon. Tutkimuksessa tarkastellaan tarkemmin myös lasten suomalaisen viittomakielen kehitystä ja oppimista viittomavaraston, kieliopin sekä kerrontataitojen osalta. Lisäksi lasten ja aikuisten suomalaisen viittomakielen piirteitä verrataan korpustutkimuksen näkökulmasta.

Kuvio 1. DeveLS -hankkeen keskeiset tavoitteet.

Tavoitteena on näin tarjota uusia teoreettisia, metodologisia ja teknologisia näkökulmia lasten viittomakielen kehityksen tutkimukseen. Tämän tutkimus tarjoama tietoa on erityisen hyödyllistä lasten ja perheiden suomalaisen viittomakielen opetuksessa, heidän viittomakielen kehityksen tukemisessa sekä lopulta viittomakieltä omaksuvien lasten ja perheiden tasa-arvoisemman aseman saavuttamisessa. Tutkimus toteutetaan Viittomakielen keskuksessa Jyväskylän yliopistossa ja yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa.

Kun yksi ovi sulkeutuu, seuraava avautuu. Tämän myötä haluankin toivottaa teille kaikille rauhallista joulua ja antoisaa vuotta 2024!

Laura Kanto ja koko VIKKE -tiimi