Tule mukaan suomalaisen viittomakielen perheopetuskokeiluun! 

stick kids, kids, doodle-5995514.jpg

VIKKE-hankkeessa on laadittu verkkopohjainen suomalaisen viittomakielen harjoitusmateriaali. Materiaali on suunnattu viittomakieltä käyttävien perheiden sekä viittomakieltä omaksuvien lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen sekä oppimisen tukemiseen. Materiaali sisältää erilaisia tehtäviä, pelejä ja leikkejä.    

Nyt materiaalin kehitystyö on edennyt siihen vaiheeseen, että tarvitsemme viittomakieltä käyttäviä perheitä mukaan kokeilemaan materiaalin toimivuutta. 

Viittomakielen perheopetuskokeiluun ovat tervetulleita mukaan kaikki viittomakieltä käyttävät perheet perheen jäsenten kuulostatuksesta tai viittomakielen taidosta riippumatta. VIKKE-hanke tarjoaa viittomakielen perheopetusjakson kaikille viittomakieltä käyttäville perheille. Opetusjaksolle voivat osallistua niin kuurot kuin kuulevat vanhemmat, joilla on iältään 4-11 vuotiaita kuuroja tai kuulevia viittomakieltä omaksuvia lapsia.

Opetusjaksolle otettavien perheiden määrä on rajallinen. Ilmoittaudu siis nopeasti mukaan. 

Perheopetusjakso kestää kolme kuukautta ja käynnistyy maaliskuun alussa ja päättyy toukokuun lopussa 2022. Opetusjakso toteutetaan kokonaan etänä VIKKE-hankkeessa kehitettyä uutta verkkopohjaista harjoitusmateriaalia hyödyntäen.  Jakson aikana VIKKE-hankkeen työntekijät vastaavat opetusjakson etenemisestä kuinkin perheen kohdalla yksilöllisesti.  

Opetusjakso sisältää:  

  • Lasten suomalaisen viittomakielen taidon arvioinnin helmikuun 2022 aikana ennen opetusjakson käynnistymistä sekä opetusjakson päätteeksi.  
  • Perheen kieliympäristön piirteiden kartoituksen vanhemmille suunnatun kyselyn avulla. 
  • Säännöllisen yhteydenpidon perheen opetuksesta vastaavan VIKKE-hankkeen työntekijän kanssa. 
  • Lapsen ja vanhemman yhdessä toteutettua viikottaista suomalaisen viittomakielen harjoittelua harjoitusmateriaalin verkkoympäristön tehtävien hyödyntäen. 
  • Vapaaehtoiset verkkotapaamiset kaikkien opetuskokeiluun osallistuneiden vanhempien kesken. Tapaamisissa on vaihtuvia teemaluentoja sekä yhteistä keskustelua.

Opetusjakson ja harjoitusmateriaalin tavoitteena on ohjata vanhempia tukemaan lapsen viittomakielen kehitystä kehityksen eri vaiheissa.  

Perheopetusjakson aikana kertynyttä aineistoa ja sen tuloksia hyödynnetään tutkimuksessa. 

Ilmoittaudu mukaan perheopetuskokeiluun (ilmoittautuminen on päättynyt)

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat lisätietoa tai sinulla on kysyttävää opetusjaksoon liittyen:  

saara-lotta.laukkanen@nmi.fi Puh. 040 663 1964 (viestit, WhatsApp videopuhelut) tai laura.kanto@nmi.fi Puh. 050 4305760 (puhelut, viestit, WhatsApp videopuhelut)

Perheopetusjaksoon liittyvästä tutkimuksesta löydät lisätietoa täältä