Lasten ja nuorten kuvataidetempaus: Viittomakieli osa hyvinvointiamme #SaanVoidaHyvin, #vikkelastenoikeudet

VIKKE-hanke järjestää lasten ja nuorten kuvataidetempauksen. Tempaukseen voi osallistua kaikki lapset, nuoret, perheet ja erilaiset ryhmät. Ryhmät voivat olla esimerkiksi koululuokkia, varhaiskasvatuksen ryhmiä, kerho- tai harrasteryhmiä. Kuvataidetempaus järjestetään YK:n Lapsen oikeuksien viikon kunniaksi. Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 20.–26.11.2023 teemalla Lapsella on oikeus hyvinvointiin.

Tule mukaan tempaukseen ja lisätään yhdessä tietoutta siitä, miten viittomakieli vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin!

Kuvataidetempauksen kuvaus: 

Lasten ja nuorten taidetempauksen tarkoituksena on luoda kuvataideprojekti, joka liittyy lasten hyvinvointiin ja viittomakieleen. Kuvataideprojektin voi toteuttaa esimerkiksi piirtäen, valokuvaten, maalaten, tehdä kuvakollaaseja, sarjakuvia ja käyttää erilaisia materiaaleja tai hyödyntää tietokone grafiikkaa. Kuvataideprojektin tavoitteena on pohtia lasten ja nuorten kanssa, mikä merkitys viittomakielellä on omassa hyvinvoinnissa.

Kun teos on valmis, keksi teokselle nimi ja kirjoita lyhyt kuvaus teoksen taustasta. Kerro erityisesti siitä, miten teos kuvastaa lasten ja nuorten näkemystä viittomakielen yhteydestä heidän hyvinvointiinsa. 

Miten tempaukseen voi osallistua: 

Ota teoksesta kuva ja lähetä se 9.11.2023 mennessä VIKKE-hankkeelle sähköisesti osoitteeseen vikke@nmi.fi. Lisää teoksen yhteyteen seuraavat tiedot: teoksen nimi, lyhyt kuvaus teoksen taustasta ja siitä, miten teos kuvastaa lasten ja nuorten näkemystä viittomakielen merkitystä omalle hyvinvoinnilleen. Lähettämällä kuvan teoksesta annat samalla luvan julkaista kyseinen kuva myös VIKKE-hankkeen sosiaalisen median kanavissa sekä hankkeen päätösseminaarissa.

Teosten esittely: 

Otetut kuvat taideteoksista kootaan näyttelyksi, joka esitellään hankkeen päätösseminaarin yhteydessä 23.11.2023. Teoksien kuvat sekä niiden lyhyet kuvaukset jaetaan myös VIKKE-hankkeen sosiaalisen median kanavissa käyttäen YK:n lapsen oikeuksien viikon hastageja, kuten #OikeusHyvinvointiin, #SaanVoidaHyvin ja #SaatVoidaHyvin. Lisäksi hyödynnetään hastagia #vikkelastenoikeudet, jonka avulla löytyvät kaikki juuri tähän tempaukseen osallistuneet teokset. 

Palkinnot ja kiitokset: 

Kaikille teoksen lähettäneille lähetetään diplomi tempaukseen osallistumisesta. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan myös pieni palkinto.

Lisätietoa tempauksesta ja siihen osallistumisesta laura.kanto@jyu.fi